Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 1

Zmiany w programie priorytetowym

19-10-2017, 10:42

WAŻNE !!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, zmiana dotyczy:

  • wprowadzenia możliwości częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej;
  • umorzenie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji/przebudowie źródeł spalania których głównym celem jest produkcja energii   cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również